Dịch vụ SMS Brand Name giá rẻ

Dịch vụ SMS Brand Name giá rẻ

Dịch vụ SMS Brand Name giá rẻƯu điểm của SMS Brand Name

– Tăng mức độ nhận biết về Thương hiệu

– Thời gian triển khai giải pháp Tin nhắn Thương hiệu ngắn, chi phí thấp

– Truyền tải Thương hiệu đến số lượng lớn Khách hàng trong khoảng thời gian ngắn

– Chỉ mất phí đối với tin nhắn được gửi thành công

– Và rất nhiều ưu điểm khác…

– Không vi phạm chính sách Spam tin nhắn

– Tên Thương hiệu sẽ ở vị trí “Sender” nên tạo được sự tin tưởng của Khách hàng

– 100% tin nhắn đến được Khác hàng

– 99% Khách hàng đọc tin nhắn và giữ lại

– Là giải pháp Marketing trực tiếp hiệu quả nhất