Dịch vụ SMS Brandbame uy tín

Dịch vụ SMS Brandbame uy tín

Riêng đối với tin theo hướng mạng Viettel: Brand name SMS đầu tiên sẽ có chiều dài là 122 ký tự (vì SMS sẽ được chèn thêm cú pháp từ chối của Viettel), SMS thứ 2 trở đi sẽ có chiều dài đủ 160 ký tự.Dịch vụ SMS Brandbame uy tín
SMS Brandname là một công cụ gửi tin nhắn hàng loạt, cho phép các doanh nghiệp có thể triển khai các chương trình quảng cáo và chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả nhất với chi phí thấp. Ở đó, thương hiệu hay nhãn hiệu sẽ hiện ở phần người gửi (Sender) của tin nhắn thay cho các đầu số hay những số điện thoại thông thường.

SMS Brandname có tối đa 11 ký tự bao gồm cả khoảng trống.

Nội dung của SMS Brand Name có chiều dài tối đa là 160 ký tự. Nếu nội dung nhiều hơn 160 ký tự thì hệ thống sẽ tự động cắt thành ra mỗi tin 160 ký tự để gửi đi và tự động nối lại thành 1 tin để hiện thị trên điện thoại người nhận (tùy theo khả năng hỗ trợ của điện thoại người nhận sẽ hiển thị 1 hay nhiều tin).