Dịch vụ SMS Brandname

Dịch vụ SMS Brandname

Dịch vụ SMS BrandnameVới SMS Brandname mang lại nhiều lợi ích:

Chi phí thấp, thủ tục đơn giản, triển khai nhanh.

Phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

Không hạn chế lượng tin gửi đi mỗi ngày.
Kênh Marketing trực tiếp hiệu quả nhất hiện nay.

Quản lý chặt chẽ thông tin khách hàng: thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch.

Tăng mức độ nhận biết của thương hiệu, nhãn hiệu.

Thông tin nhanh, kịp thời, khách hàng tiện lưu trữ.