Dịch vụ tin nhắn thương hiệu giá rẻ

Dịch vụ tin nhắn thương hiệu giá rẻ

Dịch vụ tin nhắn thương hiệu giá rẻNội dung tin nhắn thương hiệu cần lưu ý:

Tránh sử dụng các ký tự đặc biệt trong nội dung tin nhắn

+  A’B : hiển thị ngoằn nghoèo
+  :S  : hiển thị mặt méo angry
+  😀 : hiển thị măt cười laugh
+  Abc@yahoo.com : hiển thị abcyahoo.com, ko hỗ trợ ký tự @ ở mạng Mobi.
+  aa  :  hiển thị ngoằn nghoèo
+  🙂 : hiển thị măt cười  smiley
+  🙁 : hiển thị mặt buồn  sad
+  [ -8 ] : hiển thị nốt nhạc  ♪
Nội dung gửi không dấu, không viết tắt các nội dung không phổ biến, thông dụng, đính kèm thông tin liên hệ.
Không gửi các nội dung mang tính chất nhạy cảm thuộc các lĩnh vực pháp luật cấm.
Nội dung gửi có hotline hoặc website, để tránh lỗi hiển thị giữa đường dẫn và chữ phải cách một khoảng trắng sau đường dẫn hoặc hotline.
Nội dung quảng cáo khi kết thúc câu luôn luôn phải có dấu chấm câu để phân biệt với cú pháp từ chối.
Nên kiểm soát số ký tự trong nội dung theo công cụ đếm trên excel hiện nay, để tránh sai sót chi phí chương trình của khách hàng.