Dịch vụ tin nhắn thương hiệu

Dịch vụ tin nhắn thương hiệu

Dịch vụ tin nhắn thương hiệuƯu điểm của tin nhắn thương hiệu

Chi phí rất thấp, hiệu quả cao hơn so với các phương thức quảng cáo khác.
Thông điệp chắc chắn sẽ được người nhận xem. Dễ dàng thống kê và đo lường hiệu quả.
Thời gian triển khai giải pháp tin nhắn thương hiệu ngắn và thời gian chuyển thông điệp trực tiếp đến người nhận rất nhanh.
Là giải pháp marketing trực tiếp hiệu quả nhất,
Là giải pháp marketing thường xuyên, tự động và liên tục, làm gia tăng sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu của Doanh nghiệp.
Tăng mức độ tin cậy của tin nhắn đối với người nhận.
Tăng mức độ nhận biết về thương hiệu.
Tiếp cận trực tiếp và đúng đối tượng khách hàng mục tiêu dễ dàng.