chặn tin nhắn rác mạng viettel

.

Mạng Viettel và cuộc chiến chặn tin nhắn rác

Mạng Viettel và cuộc chiến chặn tin nhắn rác Mạng Viettel và cuộc chiến chặn tin nhắn rác

Theo thống kê của Viettel, hệ thống Viettel-AntiSpam chặn được khoảng 20 triệu tin nhắn rác mỗi tháng. Số tin nhắn này cũng không đi qua hệ thống gửi tin và tính cước phí, tức là doanh nghiệp này cũng từ chối luôn hàng chục tỷ đồng doanh thu từ SMS. Tuy nhiên, đại diện ...