chia sẻ kinh nghiệm kinh nghiệm chặn tin nhắn rác

.

Hướng dẫn chặn tin nhắn bằng cách chặn theo bộ lọc từ khóa

Hướng dẫn chặn tin nhắn bằng cách chặn theo bộ lọc từ khóa Hướng dẫn chặn tin nhắn bằng cách chặn theo bộ lọc từ khóa

Với các dòng smartphone Android không có sẵn chức năng lọc tin nhắn rác qua bộ lọc, bạn có thể download các ứng dụng miễn phí sẵn có trên Google Play như Anti SMS Spam & Private Box, ‘SMS spam Blocker, Clean Inbox’, hoặc Go SMS Pro... Các ứng dụng này sẽ yêu cầu quyền ...