chống để lọt sim rác

.

Nhà mạng sẽ bị nêu tên nếu vẫn để sim rác, tín nhắn rác loạt ra nhiều

Nhà mạng sẽ bị nêu tên nếu vẫn để sim rác, tín nhắn rác loạt ra nhiều Nhà mạng sẽ bị nêu tên nếu vẫn để sim rác, tín nhắn rác loạt ra nhiều

Chỉ đạo hoạt động trong dịp Tết, Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp vừa phải chặn tin nhắn rác hiệu quả, nhưng vẫn phải tăng cường lưu lượng, đảm bảo thông suốt, chống nghẽn mạng, đảm bảo nhu cầu liên lạc chính đáng của người dân. Phát biểu tại Hội nghị giao ban QLNN tháng ...