dịch vụ quảng cáo

.

Dịch vụ quảng cáo tin nhắn thương hiệu uy tín

Dịch vụ quảng cáo tin nhắn thương hiệu uy tín Dịch vụ quảng cáo tin nhắn thương hiệu uy tín

Ứng dụng dịch vụ: Doanh nghiệp nhắn tin quảng bá sản phẩm, dịch vụ mới. Nhắn thông tin các chương trình khuyến mãi deal đến khách hàng. Chăm sóc khách hàng vào các ngày lễ trong năm… Lợi ích của dịch vụ quảng cáo tin nhắn thương hiệu: Dịch vụ nhắn tin hiệu quả đánh mạnh vào yếu tố sức ...

.

Dịch vụ tin nhắn thương hiệu chất lượng cao

Dịch vụ tin nhắn thương hiệu chất lượng cao Dịch vụ tin nhắn thương hiệu chất lượng cao

Vì sao sử dụng tin nhắn thương hiệu? Thông điệp đến trực tiếp tới đối tượng khách hàng mục tiêu. Tỷ lệ đọc và lưu giữ tin nhắn cao, tăng mức độ nhận diện thương hiệu Kênh chăm sóc khách hàng tự động, chuyên nghiệp, & đo lường được phản ứng khách hàng Làm tăng giá trị thương hiệu ...

.

Dịch vụ gửi Quảng Cáo SMS Online

Dịch vụ gửi Quảng Cáo SMS Online Dịch vụ gửi Quảng Cáo SMS Online

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ gửi Quảng Cáo SMS Online: Khách hàng quản lý các chiến dịch thông qua tài khoản: số tiền trong tài khoản, các chiến dịch, data trên mỗi chiến dịch, báo cáo mỗi chiến dịch đã chạy, tình trạng các chiến dịch khi gửi… Để có tiền trong tài khoản khách hàng ...