dịch vụ spam tin nhắn

.

Dịch vụ Spam SMS

Dịch vụ Spam SMS Dịch vụ Spam SMS

Nội dung dịch vụ Spam SMS giá rẻ: Nội dung SMS Marketing được trình bày 160 ký tự (text) bằng tiếng Việt không dấu bao gồm các thông tin sau: - Thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới - Thông tin khuyến mại sản phẩm, dịch vụ - Thông tin chăm sóc khách hàng Lợi ích của dịch ...