điện thoại thông minhi

.

Dùng vỏ chai nhựa để làm ốp lưng điện thoại

Dùng vỏ chai nhựa để làm ốp lưng điện thoại Dùng vỏ chai nhựa để làm ốp lưng điện thoại

Được biết, nhóm đã thiết kế được 4 mẫu máy và giao cho khách hàng. Tuy nhiên để thương mại hóa sản phẩm này nhiều hơn trong tương lai, nhóm hiện đang kêu gọi thêm tiền vốn hỗ trợ từ các nhà đầu tư. Hy vọng ý tưởng này của các bạn sẽ ngày càng ...