không còn tin nhắn spam

.

Nỗi lo tin nhắn rác sắp kết thúc

Nỗi lo tin nhắn rác sắp kết thúc Nỗi lo tin nhắn rác sắp kết thúc

Luật đã chính thức có hiệu lực song những ngày gần đây, nhiều thuê bao vẫn liên tục nhận nhiều tin nhắn, thư rác quảng cáo. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP HCM, cho biết: “Lẽ ra khi ban hành Luật ATTTM, phải có ngay văn bản hướng dẫn ...