nhắn tin quảng cáo thương hiệu

.

Dịch vụ tin nhắn thương hiệu giá rẻ

Dịch vụ tin nhắn thương hiệu giá rẻ Dịch vụ tin nhắn thương hiệu giá rẻ

Nội dung tin nhắn thương hiệu cần lưu ý: Tránh sử dụng các ký tự đặc biệt trong nội dung tin nhắn +  A’B : hiển thị ngoằn nghoèo +  :S  : hiển thị mặt méo angry +  😀 : hiển thị măt cười laugh +  Abc@yahoo.com : hiển thị abcyahoo.com, ko hỗ trợ ký tự @ ở mạng Mobi. +  ...