nộp đơn khiếu nại

.

Nộp đơn khiếu nại kên sở TT – TT nếu nhận tin nhắn rác

Nộp đơn khiếu nại kên sở TT - TT nếu nhận tin nhắn rác Nộp đơn khiếu nại kên sở TT - TT nếu nhận tin nhắn rác

Việc lắp đặt wifi miễn phí này là một hình thức xã hội hoá và đang thử nghiệm. Khi chúng tôi đi kiểm tra thì đạt yêu cầu nhưng cũng có lúc đường truyền và đầu phát gặp trục trặc. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra và yêu cầu nhà mạng khắc phục”. Ngày 9-7, ...