phương pháp chặn tin nhắn rác

.

Chặn tin nhắn rác trên smartphone

Chặn tin nhắn rác trên smartphone Chặn tin nhắn rác trên smartphone

Nếu trong phần mềm nhắn tin smartphone của bạn có tính năng chặn tin nhắn theo dải đầu số, và danh bạ của bạn ít có người sử dụng các thuê bao 11 số, bạn hoàn toàn có thể thử chặn toàn bộ tin nhắn từ các số thuê bao bắt đầu bằng dải số ...