sim rác hoành hành

.

Sim rác và tin nhắn rác vẫn hoành hành cùng nhau

Sim rác và tin nhắn rác vẫn hoành hành cùng nhau Sim rác và tin nhắn rác vẫn hoành hành cùng nhau

Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để làm trong sạch thị trường SIM, loại bỏ những công ty, cá nhân đang kinh doanh SIM kích hoạt sẵn. Điều này góp phần ngăn chặn vấn nạn tin nhắn rác như hiện nay và giúp cho việc quản lý trở ...