sim rác

.

Hàng triệu thuê bao gửi tin nhắn rác bị khóa vẫn không ăn thua

Hàng triệu thuê bao gửi tin nhắn rác bị khóa vẫn không ăn thua Hàng triệu thuê bao gửi tin nhắn rác bị khóa vẫn không ăn thua

Luật An toàn thông tin khi có hiệu lực sẽ quy định khắt khe với các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ, sản phẩm này. Đây là ngành kinh doanh có điều kiện, các doanh nghiệp phải tuân thủ. Các quản lý này sẽ giúp đào thảo những doanh nghiệp nhỏ, manh mún, nhân ...

.

Nhà mạng sẽ bị nêu tên nếu vẫn để sim rác, tín nhắn rác loạt ra nhiều

Nhà mạng sẽ bị nêu tên nếu vẫn để sim rác, tín nhắn rác loạt ra nhiều Nhà mạng sẽ bị nêu tên nếu vẫn để sim rác, tín nhắn rác loạt ra nhiều

Chỉ đạo hoạt động trong dịp Tết, Bộ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp vừa phải chặn tin nhắn rác hiệu quả, nhưng vẫn phải tăng cường lưu lượng, đảm bảo thông suốt, chống nghẽn mạng, đảm bảo nhu cầu liên lạc chính đáng của người dân. Phát biểu tại Hội nghị giao ban QLNN tháng ...

.

Sim rác và tin nhắn rác vẫn hoành hành cùng nhau

Sim rác và tin nhắn rác vẫn hoành hành cùng nhau Sim rác và tin nhắn rác vẫn hoành hành cùng nhau

Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để làm trong sạch thị trường SIM, loại bỏ những công ty, cá nhân đang kinh doanh SIM kích hoạt sẵn. Điều này góp phần ngăn chặn vấn nạn tin nhắn rác như hiện nay và giúp cho việc quản lý trở ...