thế giới ảo

.

Email và tin nhắn đang tạo ra những mối quan hệ nông cạn

Email và tin nhắn đang tạo ra những mối quan hệ nông cạn Email và tin nhắn đang tạo ra những mối quan hệ nông cạn

“Trong số những người trẻ tuổi tự tìm đến cái chết, nguyên do chủ yếu được tìm thấy là họ suy sụp vì các mối quan hệ chóng vánh đổ vỡ. Họ tự ném mình vào các mạng lưới bạn bè, rồi sau khi các mối hệ đổ vỡ, họ cảm thấycô đơn và đau ...