ứng dụng

.

Chặn tin nhắn rác bằng cách cài ứng dụng tự động chặn spam SMS

Chặn tin nhắn rác bằng cách cài ứng dụng tự động chặn spam SMS Chặn tin nhắn rác bằng cách cài ứng dụng tự động chặn spam SMS

Hiện phần mềm Truemessenger đã hỗ trợ cho cả 3 nền tảng hệ điều hành gồm iOS (cho iPhone), Android và Blackberry OS. Bạn có thể tìm kiếm tên phần mềm này trên kho ứng dụng của từng hệ điều hành hoặc truy cập từ smartphone vào địa chỉ http://www.truemessenger.co/ và tải ứng dụng Truemessenger ...