xây dựng thương hiệu

.

Dịch vụ tin nhắn thương hiệu uy tín chất lượng

Dịch vụ tin nhắn thương hiệu uy tín chất lượng Dịch vụ tin nhắn thương hiệu uy tín chất lượng

Phạm vi áp dụng tin nhắn thương hiệu Doanh nghiệp gửi thông báo đến các hệ thống đại lý của mình Các doanh nghiệp kinh doanh Nước , Ðiện lực, Ðiện thoại, Internet… có thể gửi thông báo cước, nhắn nợ cước cho khách hàng Các hãng Hàng không thông báo mã số ticket điện tử, báo trễ ...