xử phạt doanh nghiệp spam tin nhắn

.

Phát tán tin nhắn rác 3 doanh nghiệp bị xử phạt

Phát tán tin nhắn rác 3 doanh nghiệp bị xửa phạt Phát tán tin nhắn rác 3 doanh nghiệp bị xửa phạt

Đồng thời, Công ty Cổ phần công nghệ và truyền thông Bee Mobile còn có hành vi vi phạm về cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc, lô đề. Tổng số tiền xử phạt vi ...