xử phạt doanh nghiệp

.

Thêm 8 doanh nghiệp bị phạt vì phát tán tin nhắn rác

Thêm 8 doanh nghiệp bị phạt vì phát tán tin nhắn rác Thêm 8 doanh nghiệp bị phạt vì phát tán tin nhắn rác

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung chủ yếu vi phạm trong số 4 hành vi sau: gửi, phát tán tin nhắn rác để quảng cáo dịch vụ trên đầu số cung cấp dịch vụ nội dung; cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xố số khi cung cấp dịch vụ ...

.

Phát tán tin nhắn rác 2 doanh nghiệp bị phạt nặng

Phát tán tin nhắn rác 2 doanh nghiệp bị phạt nặng Phát tán tin nhắn rác 2 doanh nghiệp bị phạt nặng

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung vi phạm chủ yếu ở các hành vi như: gửi, phát tán tin nhắn rác để quảng cáo dịch vụ trên đầu số cung cấp dịch vụ nội dung; cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xố số khi cung cấp dịch vụ nội ...